Wayangan Lakone ; Semar Mbangun Kayangan


Bagian 1
Ing sawijine dino ing Desa Karang Kabulutan, Semar katon bingung. Seko rupane ketok yen deweke nembe menggalihake masalah, kadang-kadang sirahe digeleng-gelengake, tondo menowo atine lagi nemahi masalah.

Sak temah, Petruk tangi turu katon gumun marang Semar sing lagi katon susah lan bingung. Petruk arep takon Semar ono opo kok susah, nanging sumelang mbok menowo malah nambah buneg pikirane. Sak wise sak wentoro wektu Petruk diwanekke takon marang Semar:
Petruk : “Bapak… ngopo pak, tak matke kawit mau mung katon susah wae? pingin njaluk bojo po piye? karo sopo? omahe ngendi? Mengko tak tembungke…” omongane petruk clemongan.
Semar durung ngenehi jawaban, isih katon susah ora nggatekke omongane Petruk.
Petruk takon maneh;
Petruk : “Mar…. ono opo Mar? Lagi nesu karo aku, opo karo gareng, opo karo Bagong? Utawa ono masalah liyane?”

Semar ora njawab, koyo ora dirungoke pitakone Petruk: “Wis nek Bapak ngengke aku, aku tak lungo disik!”
Petruk lagi mlaku pirang langkah, Semar banjur ngundang Petruk, “Petruk..! Arep nyangendi kowe? Mengko disik tak omongi… Kene kene mreneho….” Semar trus nggandeng tangane petruk, diajak lungguh bareng.
Semar: “Tole… bapak ora ono masalah opo-opo. Bapak mung sumelang mikirke nasib negara Amarta. Koyo ora biso tentrem atiku mikir nasib Pandawa. Ono sing tak pikir ing wayah rino kelawan wengi .. nanging bapak ora isa ngomongke karo kowe..”. :Cekak ing rembug, Kowe Truk… mangkato neng negara Amarta, nemoni punggawa-punggawa Amarta. Sing intine, Kowe diutus Bapakmu nyilih pusaka sing cacahe werno 3, yoiku: Jamus Kalimasada, Payung Gendogo dan Tombak korowelang. Nek ditakone pusaka kui arep dinggo opo? jawab wae menowo Semar arep Mbangun Kayangan…. Lan ojo lali Petruk, Aturno marang para putro Pandawa supoyo rawuh ing Karang Kabulutan.”
“Gek ndang mangkat.. Tak pengestoni”

Petruk gage-gage mangkat, sak wise entuk pangestu soko Semar senajan ora digawani bekal opo-opo.
Sak wise mlaku mangkat ing negara Amarta sing dilakoni rong dina rong wengi tanpa leren, Petruk tekan ing Kerajaan Amarta lan langsung ngadep ing pisowanan Raja Amarta.

Ing paseban, Raja Amarta (Yudhistira/Puntadewa) lan para punggawa nembe marak sowan marang Prabu Puntadewa, Ugo para penggageng Amarta ( yoiku Pandawa) katon sampun lenggah, ing antarane Bima, Nakula, Sadewa, Janaka, Krisna, Kunthi, Gatotkaca, Antareja.

Sak wise nunggu giliran pisowanan, Petruk matur marang Prabu Puntadewa. Sing surasane ngaturke opo sing dadi rembuge soko kaki Semar. yoiku bilih Petruk diutus Semar minongko bade ngampil pusaka sing cacahe werno 3 (Jamus Kalimasada, Payung gendogo lan Tumbak korowelang). Sing arep diagem Kaki Semar minongko srono membangun Kayangan lan ngaturake supoyo para Pandawa saget rawuh ing Karang Kabulutan.
Minongko raja Amarta, Prabu Puntadewa njaluk iguh pertikel soko para punggowo Amarta.

Tumuli Prabu Kresna minongko sesepuh ing Amarta menehi saran bileh. Kaki Semar bade mbangun kayangan tentukemawon kayangan Suroloyo, sing dadi panguwasaning para Dewa, jelas meniko mboten bade disetujui para dewa. Kamongko Semar iku mung titah manungso. Semono ugo, para Pandawa di aturi rawuh ing Karang Kabulutan ora liyo kejobo supoyo mbantu Kaki Semar menowo dadi masalah ing tembe mburine.
Prabu Kresna nganjurake supoyo niat Semar arep membangun kayangan dibatalke, lan kelakuane Semar kudu dibenerke meneh, awit wis nalisir seko paugeran.

Sak wise mirengke pirembagan para punggowo amarta, Petruk rumongso perlu mbenerke pengganggepe Prabu Kresno, Bilih niatipun Kaki Semar bade mbangun kayangan inggih awit saking raos prihatinipun Semar ningali kahanan ing negara Amarta. Ugo engga saiki Semar kados dereng nate damel kuciwaning para punggawa Amarta.

Menopo maleh Prabu Kresno sanes raja Amarta, dados Prabu Kreno mboten kagungan hak paring keputusan, entuk oraning ngampil pusaka, menopo malih nglarang Semar mbangun kayangan.

Sakwise Petruk nanggapi ature Prabu Kresno mekaten, Prabu Kresno langsung Jengkar saking pilenggahan, sinambi duko marang Petruk sing surasane Petruk ki mung gedibal pitulikur/babu kok wani marang ratu.

Krungu ngendikane Prabu Kresno sing ngemingke karo wong cilik, Petruk Ugo ora trimo, malah Petruk ganti mejang marang Prabu Kresno; ” Sik… Sik. Mangke riyen… Senajan kulo mung babu, gedibal pitulikur, ning mulabukaning panjengan dados ratu meniko njih awit saking kulo anggen nggulawenthah panjenengan, diopeni, digendong… dek cilik diithik-ithik nganti tekan sak niki dadi wong luhur, kok sak niki sewiyah-wiyah kaliyan tiang alit… Panjenengan dadi ratu meniko mergo ono rakyate, ono wong cilik, ono babune. Kulo dadi babu niki pun dados kodrate, nasib kulo, pun kulo niati.. Kudune njenengan malah nglingi marang wong cilik. Mboten malah sewiyah-wiyah karo wong cilik, gedibal pitulikur…”

Sak temah Prabu Puntadewa nengahi pirembagan sing rodo panas antarane Prabu Kresno karo Petruk, mulo Petruk banjur dikon metu soko paseban, sinambi nunggu keputusan para punggawa.

Prabu Kresna rumangsa pengangepe bener, mulo deweke akon Gatotkaca, Janaka dan Antareja supoyo ngusir petruk, nek perlu dipateni. Semono ugo Gatotkaca, Janaka lan Antareja mung tansah manut opo sing dadi dawuhe Prabu Kresno.

Prabu Puntadewa dadi ragu-ragu arep mutuske, ing antarane manut penganggepe Semar utawa Prabu Kresno. Sak temah ing paseban isih ono Sadewa (sedulur kembare Nakula) caos pangandikan marang Prabu Puntadewa. Sadewa ngaturke rembag sing surasane bilih sing dianggep kayangan ora mung tembung kayangan suroloyo nanging ‘kayangan’ sing ngemu teges atining Kaki Semar, Dadi sing bakal dibangun Semar yoiku kekuatan atine Kaki Semar, minongko punakawan ing Pandawa.

Sadewa menehi usul supoyo antarane Semar Karo Kreno dibuktekke kanthi di uji. Para Punggawa supoyo mertopo ing pringgitan panggonan pusaka disimpen ing kono. yen pancen Prabu Krenso sing bener, mulo pusoko tetep neng wrangkane, nanging yen pusoko pada jengkar soko wrangkane, mulo semar sing bener.
Ing sakwentara wektu para pangarsa mertopo, kasunyatan pusaka-pusaka mau podo pindah soko wrangkane. mlayu ing nggegono tumuju ing dusun Karang Kabulutan. Mulo Kaki Semar sing bener.

Sadewa langsung mangkat neng Karang Kabulutan liwat lawang mburi, supoyo Prabu Kresno ora ngerti. Saktemah Petruk sik nunggu neng ngarep Paseban ketemu marang Antasena. Petruk banjur cerita opo sing kekadeyan kala wau. Sak wise mirengke cerita wau Antasena
nganggep yen niate Semar pancen bener, mulo kudu dibela. Mulo Antasena banjur mbela dan nglambari kekuatane jiworogo petruk nganggo aji-aji. Tumuli Antaseno mnajing ing jiwaragane Petruk.

Sak wise diparingi ajian seko Antaseno, Petruk dumadakan ketemu Gatotkaca, Antereja lan Janaka. Petruk arep di pilara, nek perlu arep dipateni nek ora manut.

Senajan diweden-wedeni ngono Petruk ora wedi, mula dadi peperangan marang para balane Prabu Kresno mau. Petruk dikrubut 3, nanging siji mboko siji podo kewalahan marang kadigdayane Petruk sing wis di wenehi ajiane Antasena. Gandeng wis rumangsa kwalahan ngatasi Petruk, Janaka, Gatotkaca lan Antareja podo mlayu, sowan marang Prabu Kresno.

Sak wentara wektu kahanan wis aman, Antasena banjur metu soko jiwa ragane Petruk. Dumadakan mbadar pusaka ding kolo wau di pesan Semar diampil saka Raja Amarta (yaitu Jamus Kalimasada, Tumbang Korowelang dan Songsong Tunggul Naga) dan senjata Cakra (senjatane Krisna).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s